Polityka prywatności

 

Informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych jest Naturalnie Aleksandra Mikicka-Hobgarska z siedzibą w Kowarach przy ul. Szkolnej 5/1, NIP 6112542040 (zwana dalej „Naturalnie"), właściciel sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.acuintegra.pl Kontakt z administratorem: e-mail: kontakt@acuintegra.pl; Adres do korespondencji: Naturalnie Aleksandra Mikicka-Hobgarska, ul. Szkolna 5/1, 58-530 Kowary. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne. Jednocześnie przysługują Ci prawa dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania (aktualizacji) lub usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia, a także sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu). Masz także prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 w celu obsługi i realizacji umowy. 

 

Dane osobowe przetwarzane są:

•  w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

•  w celu kierowania treści marketingowych (newsletterów) w sposób, na który została wyrażona odrębna zgoda – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes firmy polega na przesyłaniu treści marketingowych w okresie świadczenia usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który została wyrażona zgoda,

•  dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

•  dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem firmy jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,

•  w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Przechowywanie  danych osobowych
1. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży
2. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania przez firmę treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie.

Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

Wymóg podania danych
1. Podanie danych w celu realizacji sprzedaży jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży. W razie niepodania tych danych sprzedaż nie będzie mogła zostać przeprowadzona.
2. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu, nie będą one przetwarzane.


Odbiorcami  danych osobowych mogą być:
1. dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
2. podmioty świadczące na rzecz firmy usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,
3. przewoźnicy, spedytorzy,
4. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, podmioty kredytujące
5. organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

DANE COOKIES 
Podczas korzystania ze strony internetowej Administrator może przetwarzać dane zebrane w plikach Cookies w celu:
1. zapamiętywania produktów dodanych do koszyka
2. identyfikacji kupujących jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
4. optymalizacji korzystania ze strony internetowej.
5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze stron Administratora 

Wycofanie zgody 
1. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych firma prosi o wycofanie zgody:

  • w formie pisemnej na adres (ul. Szkolna 5/1, 58-530 Kowary)
  • lub elektronicznej (wiadomość email na adres kontakt@acuintegra.pl). 

2. Przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl